Bel een adviseur 050 211 5352

Gezocht: startende regionale samenwerkingsinitiatieven gericht op het voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Startende regionale samenwerkingsverbanden voor integrale zorg-, welzijns- en ondersteuningsaanbod
Publicatiedatum: 17 december 2019
Sluitingsdatum: 11 februari 2020 14:00

Met de Startimpuls kunt u subsidie aanvragen voor (financiële) ondersteuning van de (door) ontwikkeling van uw samenwerkingsverband. Binnen het samenwerkingsverband wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een plan van aanpak voor de uitvoering van het regionale integrale zorg-, welzijns- en ondersteuningsaanbod gericht op het voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg. De samenwerkingsinitiatieven moeten betrekking hebben op regionale prioriteiten en/of leemtes qua integrale zorg en ondersteuning. Gedacht kan worden aan thema’s als ouderenzorg, ggz, gezondheidsbevordering voor risicogroepen of preventie in het kader van de preventieakkoorden.

Een aanvraag kan worden gedaan door één van de partijen uit het samenwerkingsverband. Een samenwerkingsverband bestaat minimaal uit een van de aanbieders (zorg, ondersteuning of welzijn), een van de financiers (gemeente(n), zorgverzekeraar(s) of zorgkanto(o)r(en)) en vertegenwoordiging van burgers . 

Het maximaal aan te vragen budget bedraagt € 37.500,- (inclusief BTW) en het project mag maximaal 12 maanden duren. De partners binnen het samenwerkingsverband dragen gezamenlijk minimaal 25% bij (in cash of in kind) van de totale projectkosten.

Heeft u een startend regionaal samenwerkingsinitiatief gericht op het voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg? Dan helpen wij u graag deze subsidie succesvol aan te vragen. Bekijk de gehele regeling op ZonMw of ga met ons in gesprek.  

Interessante subsidies

Overheden, investeerders en fondsen zijn continu op zoek naar partners en projecten die Nederland duurzamer, innovatiever, socialer, veiliger en toekomstbestendig maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste subsidiemogelijkheden uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons gedreven team.


Romy Akkerman

Aanpakker. Bewijst dat beleid en creativiteit wél samengaan. Wil altijd meer weten en helpt hierdoor mensen meer dan zij vooraf gedacht hadden.

Meer weten? 050 211 5352 romy@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: R&D-samenwerkingsprojecten

R&D-samenwerkingsprojecten

Lees meer
Sluit: 10 september 2020 Innovatie