Bel een adviseur 050 211 5352

Gezocht: samenwerkingen voor kortlopend (actie)-onderzoek

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Samenwerkingen voor kortlopend (actie)-onderzoek
Publicatiedatum: 7 mei 2020
Sluitingsdatum: 25 mei 2020 12:00

Organisaties zoals zorgorganisaties, bedrijven, scholen, lokale overheden, openbaar vervoer worden voor praktische vragen en problemen gesteld als gevolg van de coronacrisis en de maatregelen daartegen. Door wetenschappelijke én praktijkkennis te combineren, kunnen oplossingen aangedragen worden die binnen korte tijd praktische vragen helpen beantwoorden en problemen kunnen verlichten.

De subsidie is bestemd voor kortlopend (actie)-onderzoek uitgevoerd door samenwerkingsverbanden tussen wetenschappelijke organisaties (onderzoekers) en ondernemingen, maatschappelijke organisaties, bestuursorganen of (lokale) overheden. De wetenschappelijke organisatie dient de aanvraag namens het samenwerkingsverband in te dienen.

Wat kan worden aangevraagd?

Subsidie kan worden aangevraagd voor inzet van wetenschappelijke expertise, dataverzameling en -bewerking, testen en experimenteren of benodigde diensten van derden. Personele kosten van de (maatschappelijke) onderneming en (lokale) overheid, of kosten van reguliere bedrijfsprocessen of zorg zijn niet subsidiabel.

Wie kan aanvragen?

Wetenschappelijke organisaties (universiteiten, hogescholen, onderzoeks – en kennisinstituten), UMC’s in een samenwerkingsverband met bedrijven, lokale overheden, scholen, maatschappelijke organisaties, (zorg)instellingen, branche- en beroepsverengingen, sportverenigingen, patiënten- en cliëntenorganisaties etc.

Aanvragers worden aangemoedigd samenwerking te zoeken met relevante stakeholders en doelgroepen waar nodig en mogelijk.

Budget

Voor deze subsidieoproep is € 1.350.000,- beschikbaar. Het maximaal aan te vragen bedrag is € 25.000,-. De maximale duur van de projecten is 6 maanden.

Heeft u een internetproject om de coronacrisis mee te lijf te gaan? Dan helpen wij u graag deze subsidie succesvol aan te vragen. Bekijk de gehele regeling op ZonMw of ga met ons in gesprek.

Interessante subsidies

Overheden, investeerders en fondsen zijn continu op zoek naar partners en projecten die Nederland duurzamer, innovatiever, socialer, veiliger en toekomstbestendig maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste subsidiemogelijkheden uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons gedreven team.


Romy Akkerman

Aanpakker. Bewijst dat beleid en creativiteit wél samengaan. Wil altijd meer weten en helpt hierdoor mensen meer dan zij vooraf gedacht hadden.

Meer weten? 050 211 5352 romy@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: R&D-samenwerkingsprojecten

R&D-samenwerkingsprojecten

Lees meer
Sluit: 10 september 2020 Innovatie