Bel een adviseur 050 211 5352

Gezocht: Regionale en Innovatieve Projecten

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Regionale en Innovatieve Projecten Regio Groningen-Assen
Publicatiedatum: 17 januari 2020
Sluitingsdatum: 23 maart 2020 23:59

De regionale samenwerking Groningen-Assen is ontstaan om economische kansen te benutten en uit te bouwen. Ook de komende jaren wil de regio gericht blijven investeren in projecten die vanuit de samenleving breed gedragen worden en een meerwaarde hebben voor de regio. Van 2014 tot en met 2020 is er € 12 mln. beschikbaar voor zogenaamde regionale en innovatieve projecten. De maximale bijdrage aan een project is €500.000,-.

Bij het beoordelen van de initiatieven gelden vijf criteria: urgentie, regionaal, samenwerking, innovatie en duurzaamheid. Projecten of programma´s die een financiële bijdrage verlangen uit de ‘Regionale Projecten’ moeten bijdragen aan het realiseren van minimaal één of meer van de speerpunten:

  • De kwaliteit van stad en land behouden en versterken
  • Het economisch kerngebied verder ontwikkelen
  • De interne samenhang tussen steden en regio versterken

De hoogte van de toe te kennen regionale bijdrage is een percentage van de projectkosten: 
• Regionaal project dat één speerpunt dient: maximaal 25% 
• Regionale projecten die twee speerpunten dienen: maximaal 35% 
• Regionale projecten die drie speerpunten dienen: maximaal 50% 
• Innovatiebonus: maximaal 15% extra. 

Met deze middelen wil de regio stimuleren dat partijen nieuwe wegen verkennen, die leiden tot een beter resultaat c.q. een effectievere aanpak. Het innovatieve karakter van projecten draagt bij aan de verdere profilering van de regio.  

Op 23 maart a.s. is de deadline voor het indienen van aanvragen voor de elfde ronde van de regeling Regionale en Innovatieve Projecten.

Heeft u een idee of een project waardoor de regio Groningen-Assen nog mooier, sterker en krachtiger wordt? Dan helpen wij u graag deze subsidie succesvol aan te vragen. Bekijk de gehele regeling op Regio Groningen-Assen of ga met ons in gesprek.

Interessante subsidies

Overheden, investeerders en fondsen zijn continu op zoek naar partners en projecten die Nederland duurzamer, innovatiever, socialer, veiliger en toekomstbestendig maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste subsidiemogelijkheden uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons gedreven team.

Romy Akkerman

Aanpakker. Bewijst dat beleid en creativiteit wél samengaan. Wil altijd meer weten en helpt hierdoor mensen meer dan zij vooraf gedacht hadden.

Meer weten? 050 211 5352 romy@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: R&D-samenwerkingsprojecten

R&D-samenwerkingsprojecten

Lees meer
Sluit: 10 september 2020 Innovatie