Bel een adviseur 050 211 5352

Gezocht: R&D-samenwerkingsprojecten

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
R&D-samenwerkingsprojecten
Publicatiedatum: 11 juni 2020
Sluitingsdatum: 10 september 2020 17:00

Werkt u met andere mkb'ers samen om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of vernieuwen? U kunt een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Zo stimuleert de overheid innovatie.

Een mkb-ondernemer kan namens een samenwerkingsverband een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Een R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb-ondernemers (elk voor eigen rekening en risico).

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) handelt Research & Development (R&D)-aanvragen af volgens het tenderprincipe. Dat betekent dat RVO alle volledige aanvragen die op tijd zijn ontvangen, beoordeelt en rangschikt.

Subsidie voor R&D-samenwerkingsprojecten is 1 van de mogelijkheden binnen de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT).

Budget

R&D-samenwerking (klein en groot in totaal): € 8,105 miljoen*

R&D-samenwerking (groot): maximaal € 4,0525 miljoen

*- waarvan ten minste € 1.000.000 voor MIT-R&D-samenwerkingsprojecten, waarvan de activiteiten passen binnen het subthema duurzame dierlijke producten

  - waarvan ten hoogste € 4.052.500 (50% van het totale budget van 8,105 miljoen) voor grote MIT-R&D-samenwerkingsprojecten

Voorwaarden

De voorwaarden voor R&D-samenwerking klein en groot verschillen. Hieronder leest u hoe.

Voor R&D-samenwerking (klein) geldt:

 • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten.
 • De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 per deelnemer.
 • De deelnemers aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband.
 • Dit geldt zowel voor de verdeling van de kosten als voor de inbreng van de deelnemers.
 • Eén deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen.
 • Alleen de kosten die zijn gemaakt door de mkb-ondernemers zijn subsidiabel.
 • De looptijd van een MIT-R&D samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar.

Voor R&D-samenwerking (groot) geldt:

 • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten.
 • De subsidie is minimaal € 200.000 en maximaal € 350.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 175.000 per deelnemer.
 • De deelnemers aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband.
 • Dit geldt zowel voor de verdeling van de kosten als voor de inbreng van de deelnemers.
 • Eén deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen.
 • Alleen de kosten die zijn gemaakt door de mkb-ondernemers zijn subsidiabel.
 • De looptijd van een MIT-R&D samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar.

Regio

Het aanvragen van de subsidie kan, bij beschikbaarheid instrument, in de provincie of regio waar de penvoerder gevestigd is als ook meer dan 50% van de projectkosten in de betreffende regio worden gemaakt. Dit houdt in dat de kosten die de penvoerder maakt plus de kosten van de eventueel in dezelfde regio gevestigde deelnemers bij elkaar meer dan 50% bedragen.

Heeft u een R&D-samenwerkingsproject? Dan helpen wij u graag deze subsidie succesvol aan te vragen. Bekijk de gehele regeling op RVO of ga met ons in gesprek.

Interessante subsidies

Overheden, investeerders en fondsen zijn continu op zoek naar partners en projecten die Nederland duurzamer, innovatiever, socialer, veiliger en toekomstbestendig maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste subsidiemogelijkheden uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons gedreven team.


Romy Akkerman

Aanpakker. Bewijst dat beleid en creativiteit wél samengaan. Wil altijd meer weten en helpt hierdoor mensen meer dan zij vooraf gedacht hadden.

Meer weten? 050 211 5352 romy@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: R&D-samenwerkingsprojecten

R&D-samenwerkingsprojecten

Lees meer
Sluit: 10 september 2020 Innovatie