Bel een adviseur 050 211 5352

Gezocht: projecten die bijdragen aan de klimaatdoelen

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie
Publicatiedatum: 1 april 2020
Sluitingsdatum: 20 april 2020 17:00

Wilt u samen met andere partijen in consortia werken aan integrale oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen? Dan kan de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) ondersteuning bieden. De regeling richt zich op projectenontwikkeling voor 'Wind op zee', 'Hernieuwbare elektriciteit op land', 'Gebouwde omgeving' en de 'Industrie'.

Een integrale aanpak staat bij deze regeling centraal. Goede ideeën hebben daardoor een grotere kans om tot toepassing te komen. Projecten kunnen in 2020 subsidie aanvragen. Het totale budget voor de MOOI-regeling is € 65 miljoen. 

Voorwaarden

Wilt u in aanmerking komen voor de MOOI-regeling? Uw project moet in elk geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Er is een samenwerkingsverband met minimaal 3 ondernemingen dat het project gaat uitvoeren. Deze mogen niet met elkaar verbonden zijn in een groep.
  • In het project moet duidelijk sprake zijn van een integrale aanpak. Daarom gaat het om multidisciplinaire samenwerkingsverbanden met vernieuwende mkb’ers (midden- en kleinbedrijf) en belanghebbenden. Samen werken zij aan integrale oplossingen voor concrete uitdagingen uit het Klimaatakkoord. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld leveranciers, afnemers, gebruikers en lokale partijen.
  • Aanvragers moeten een innovatieplan voorleggen met daarin SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) opgestelde mijlpalen om de voortgang te kunnen volgen.
  • Projecten moeten een omvang hebben van minimaal € 2 miljoen aan kosten die in aanmerking komen voor subsidie.
  • Onderzoeksorganisaties maken niet meer dan 65% van de subsidiabele kosten.
  • De subsidie is minimaal € 25.000 per deelnemer.
  • De subsidie is maximaal € 4 miljoen per MOOI-project. Voor de gebouwde omgeving (missie B in de bijlage Gebouwde omgeving) is dat maximaal € 7 miljoen.

Aanvragen

U moet uw voorstel eerst vooraanmelden dat doet u via mijnrvo.nl van 1 april tot en met 20 april, 17:00 uur. Daarna kunt u pas een definitieve subsidieaanvraag indienen vanaf 1 juli tot en met 8 september, 17:00 uur.


Wilt u zich aanmelden voor deze regeling? Dan helpen wij u graag deze subsidie succesvol aan te vragen. Bekijk de gehele regeling op RVO of ga met ons in gesprek.

Interessante subsidies

Overheden, investeerders en fondsen zijn continu op zoek naar partners en projecten die Nederland duurzamer, innovatiever, socialer, veiliger en toekomstbestendig maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste subsidiemogelijkheden uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons gedreven team.


Romy Akkerman

Aanpakker. Bewijst dat beleid en creativiteit wél samengaan. Wil altijd meer weten en helpt hierdoor mensen meer dan zij vooraf gedacht hadden.

Meer weten? 050 211 5352 romy@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: R&D-samenwerkingsprojecten

R&D-samenwerkingsprojecten

Lees meer
Sluit: 10 september 2020 Innovatie