Bel een adviseur 050 211 5352

Gezocht: Projecten circulariteit

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
CO2-reductie, recycling, hergebruik en biobased grondstoffen
Publicatiedatum: 1 augustus 2019
Sluitingsdatum: 22 september 2020 17:00

Binnen een circulaire economie gaan we duurzamer om met grondstoffen. We willen grondstoffen langer en hoogwaardiger blijven gebruiken. De regeling DEI+ Circulaire economie draagt hieraan bij. Onder deze regeling vallen recycling en hergebruik van afval, reparatie, en het gebruik van biobased grondstoffen, waarbij sprake is van CO2-reductie. Bij biobased grondstoffen gaat het alleen om pilotprojecten.

Thema's

U kunt de DEI+-subsidie aanvragen voor projecten op de volgende gebieden:

  • Recycling van afval: hierbij gaat het om nuttige toepassingen waardoor afvalstoffen opnieuw worden verwerkt tot producten, materialen of stoffen. Die nieuwe producten mogen zowel het oorspronkelijke als een ander doel hebben. De bewerking van organisch afval komt ook in aanmerking voor deze regeling, maar energieterugwinning en het opwerken van materialen tot brandstof of opvulmateriaal zijn uitgesloten.
  • Hergebruik: hierbij draait om producten of componenten die geen afvalstoffen zijn en die opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als waarvoor zij waren bedoeld. Het moet gaan om recycling en hergebruik van afval dat door andere ondernemingen geproduceerd is.
  • Biobased grondstoffen: hierbij gaat het om het vervangen van grondstoffen van fossiele en/of minerale oorsprong door grondstoffen van biotische oorsprong (biobased). Biobased toepassingen moeten niet alleen gaan om het vervangen van fossiele of minerale grondstoffen: het uiteindelijke product moet voldoen aan de voorschriften van de ‘Single Use Plastics’-richtlijn. Hiermee stimuleren we het ontwikkelen van meervoudig bruikbare (‘multi use’), niet afbreekbare producten.

Voorstellen op het gebied van recycling, refurbishment en hergebruik van kunststoffen, textiel, meubels en matrassen moedigen ze aan. Ook voorstellen van het mkb zijn meer dan welkom.

Het budget voor DEI+: Circulaire economieprojecten ≥ € 3 miljoen subsidie én een einddatum in 2021 of later, is opgenomen in het subsidiebudget van de DEI+ thema’s 2020. Dat budgetoverzicht vindt u op Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) 2020.

Voor het thema DEI+ circulaire economie zijn 2 aanvraagmogelijkheden:

  • Projecten die dit jaar nog worden gerealiseerd (einddatum 31-12-2020), kunnen subsidie aanvragen van 1 augustus 2019 t/m 22 september 2020 17:00 uur. Dit komt uit het budget van € 44 miljoen.
  • Projecten die € 3 miljoen of meer subsidie kunnen krijgen én die pas in 2021 of later gerealiseerd worden, kunnen subsidie aanvragen onder de DEI+ thema’s 2020. Dit komt uit het budget van € 86,1 miljoen.

Heeft u een project gericht op CO2-reductie en recycling en hergebruik van afval, reparatie, of het gebruik van biobased grondstoffen? Dan helpen wij u graag deze subsidie succesvol aan te vragen. Bekijk de gehele regeling op RVO of ga met ons in gesprek.  

Interessante subsidies

Overheden, investeerders en fondsen zijn continu op zoek naar partners en projecten die Nederland duurzamer, innovatiever, socialer, veiliger en toekomstbestendig maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste subsidiemogelijkheden uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons gedreven team.


Romy Akkerman

Aanpakker. Bewijst dat beleid en creativiteit wél samengaan. Wil altijd meer weten en helpt hierdoor mensen meer dan zij vooraf gedacht hadden.

Meer weten? 050 211 5352 romy@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: R&D-samenwerkingsprojecten

R&D-samenwerkingsprojecten

Lees meer
Sluit: 10 september 2020 Innovatie