Bel een adviseur 050 211 5352

Gezocht: producten en diensten voor betekenisvolle industriële sector

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Regeling TSE Industrie
Publicatiedatum: 1 april 2020
Sluitingsdatum: 2 juni 2020 17:00

Onderzoekt uw bedrijf mogelijkheden voor goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten en diensten? Hebben die uiterlijk in 2030 een eerste markttoepassing in een betekenisvolle industriële sector in Nederland? Dan komt u in aanmerking voor de regeling TSE Industrie.  

Subsidiethema's
Om in aanmerking te komen voor subsidie moet uw aanvraag passen binnen de volgende thema's:

 • Sluiting van industriële ketens: het gaat hierbij vooral om innovaties in industriële ketens, waarbij ook reststromen worden meegenomen.
 • Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem: het gaat hierbij vooral om het ontwerp en de (her)inrichting van klimaatneutrale energie- en warmtesystemen voor een optimale procesefficiëntie van industriële clusters en bedrijven.
 • Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen: dit gaat om de ontwikkeling van kennis en kosteneffectieve innovaties voor volledig klimaatneutrale productieprocessen in 2050.

Budget

 • Het budget voor TSE Industrie is € 2,797 miljoen.
 • Maximale subsidie is € 500.000 per project.

Voorwaarden TSE Industrie

 • Alleen een samenwerkingsverband kan een aanvraag indienen. Het samenwerkingsverband heeft minimaal 1 onderneming.
 • De looptijd van projecten is maximaal 4 jaar.
 • Projecten worden na de sluiting van de aanvraagperiode gerangschikt. De hoogst scorende projecten krijgen subsidie. Een project scoort hoger als:
  - het project meer bijdraagt aan de doelstellingen van de TSE Industrie;
  - de slaagkans van de innovatie in de Nederlandse markt en maatschappij groter is;
  - het project vernieuwender is ten opzichte van de internationale stand van onderzoek of techniek en de Nederlandse kennispositie meer versterkt;
  - de kwaliteit van het project beter is, wat blijkt uit de uitwerking van aanpak en methodiek, de omgang met risico’s, de uitvoerbaarheid, de deelnemende partijen en de mate waarin de beschikbare middelen effectiever en efficiënter worden ingezet.
 • De subsidie voor ondernemingen is 50% voor industrieel onderzoek en 25% voor experimentele ontwikkeling. Middelgrote ondernemingen krijgen een opslag van 10 procentpunten, kleine ondernemingen van 20 procentpunten.
 • De subsidie voor onderzoeksorganisaties is 80% voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling, als het om hun niet-economische activiteiten gaat (onafhankelijk onderzoek, geen contractresearch).

Past uw project bij deze aanvraag? Dan helpen wij u graag deze subsidie succesvol aan te vragen. Bekijk de gehele regeling op RVO of ga met ons in gesprek.

Interessante subsidies

Overheden, investeerders en fondsen zijn continu op zoek naar partners en projecten die Nederland duurzamer, innovatiever, socialer, veiliger en toekomstbestendig maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste subsidiemogelijkheden uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons gedreven team.


Romy Akkerman

Aanpakker. Bewijst dat beleid en creativiteit wél samengaan. Wil altijd meer weten en helpt hierdoor mensen meer dan zij vooraf gedacht hadden.

Meer weten? 050 211 5352 romy@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: R&D-samenwerkingsprojecten

R&D-samenwerkingsprojecten

Lees meer
Sluit: 10 september 2020 Innovatie