Bel een adviseur 050 211 5352

Gezocht: oplossingen voor het verduidelijken van de arbeidsmarktvraag

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Oplossingen voor het verduidelijken van de arbeidsmarktvraag
Publicatiedatum: 15 mei 2019
Sluitingsdatum: 1 juli 2020 23:59

De subsidie Human Capital 2019 is een subsidie voor het ontwikkelen van oplossingen om de (toekomstige) arbeidsmarktvraag te verduidelijken en het aanbod daarop aan te laten sluiten. De volgende activiteiten zijn subsidiabel:  

I. Het bevorderen van de structurele samenwerking tussen eenheden die een economische activiteit uitoefenen en het onderwijs; of  

II. De ontwikkeling van methodes en instrumenten die tot doel hebben de aansluiting tussen de arbeidsvraag en het hoogopgeleide arbeidsaanbod structureel te verbeteren. 

De effecten van het project komen ten goede aan Noord-Nederland en hebben specifiek betrekking op het mkb in Noord-Nederland. 

Voorwaarden:

 • Er is minimaal één hogeschool of universiteit betrokken bij het project;
 • Reguliere activiteiten – zoals bijvoorbeeld onderwijsontwikkeling – worden niet gesubsidieerd;
 • Het project loopt maximaal drie jaar.

Subsidiabele kosten:

 • Projectkosten voor het bevorderen van structurele samenwerking tussen bedrijfsleven en het onderwijs
 • De ontwikkelingskosten van methodes en instrumenten die tot doel hebben de aansluiting van arbeidsmarktvraag en hoogopgeleid arbeidsmarktaanbod structureel te verbeteren.
 • Het openstellen van R&D-faciliteiten bij bedrijven voor onderwijsinstellingen;
 • Nieuwe methoden en technieken om inzicht te krijgen in de toekomstige vraag naar werknemers in het bedrijfsleven;
 • Methoden om werkzoekende hbo’ers en wo’ers aan werk te helpen;
 • Leerplannen en opleidingen voor de werknemers van nu en de toekomst met bijvoorbeeld een center of expertise;
 • Innovatieve opleidingsfaciliteiten zoals hbo-duaal;
 • Nieuwe structuren voor werkzoekende hbo’ers en wo’ers om hen aan werk te helpen;
 • E-portfoliosystemen die kennis en ervaring inzichtelijk en uitwisselbaar maken in de innovatiesectoren.

Subsidie wordt verstrekt ten behoeve van het samenwerkingsverband aan de rechtspersonen in dit verband. Er wordt subsidie verstrekt ter hoogte van 50% van de totale subsidiabele kosten. De subsidie bedraagt minimaal € 100.000,- per project. 

Bent u een samenwerkingsverband en heeft u een oplossing om de (toekomstige) arbeidsmarktvraag te verduidelijken en het aanbod daarop aan te laten sluiten? Dan helpen wij u graag deze subsidie succesvol aan te vragen. Bekijk de gehele regeling op SNN of ga met ons in gesprek.

Interessante subsidies

Overheden, investeerders en fondsen zijn continu op zoek naar partners en projecten die Nederland duurzamer, innovatiever, socialer, veiliger en toekomstbestendig maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste subsidiemogelijkheden uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons gedreven team.


Romy Akkerman

Aanpakker. Bewijst dat beleid en creativiteit wél samengaan. Wil altijd meer weten en helpt hierdoor mensen meer dan zij vooraf gedacht hadden.

Meer weten? 050 211 5352 romy@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: R&D-samenwerkingsprojecten

R&D-samenwerkingsprojecten

Lees meer
Sluit: 10 september 2020 Innovatie