Bel een adviseur 050 211 5352

Gezocht: onderzoeksprojecten van hogescholen in samenwerking met het mkb

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Onderzoeksprojecten van hogescholen in samenwerking met het mkb
Publicatiedatum: 9 januari 2020
Sluitingsdatum: 3 maart 2020 14:00

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA), onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), heeft als taak de ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen te stimuleren en voert daartoe onder andere de regeling RAAK-mkb uit. Het versterken van de innovatiekracht van het mkb en de publieke sector is een speerpunt in het nationale en Europese beleid.

De samenwerking tussen mkb-bedrijven en hogescholen is gericht op kennisontwikkeling en -toepassing. Gestuurd door de vraag vanuit het mkb wordt in netwerken van hogescholen en mkb-bedrijven onderzoek uitgevoerd. Het resultaat van het onderzoek is praktisch toepasbare kennis voor de beroepspraktijk. Het onderzoek levert daarnaast een bijdrage aan de vernieuwing van het hoger beroepsonderwijs.

Hogescholen (door de overheid bekostigd) kunnen aanvragen indienen. Bij een aanvraag zijn minimaal 6 mkb-ondernemingen betrokken. De aanvragen worden door de beoordelingscommissie beoordeeld aan de hand van drie beoordelingscriteria: vraagarticulatie, netwerkvorming en onderzoeksplan. 

Het beschikbare budget voor deze call is € 5,1 miljoen. Per subsidieaanvraag (verder te noemen aanvraag) kan maximaal € 300.000 worden aangevraagd.

Is uw samenwerking gericht op kennisontwikkeling en -toepassing? Dan helpen wij u graag deze subsidie succesvol aan te vragen. Bekijk de gehele regeling op Regieorgaan SIA of ga met ons in gesprek.

Interessante subsidies

Overheden, investeerders en fondsen zijn continu op zoek naar partners en projecten die Nederland duurzamer, innovatiever, socialer, veiliger en toekomstbestendig maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste subsidiemogelijkheden uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons gedreven team.


Romy Akkerman

Aanpakker. Bewijst dat beleid en creativiteit wél samengaan. Wil altijd meer weten en helpt hierdoor mensen meer dan zij vooraf gedacht hadden.

Meer weten? 050 211 5352 romy@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: R&D-samenwerkingsprojecten

R&D-samenwerkingsprojecten

Lees meer
Sluit: 10 september 2020 Innovatie