Bel een adviseur 050 211 5352

Gezocht: MKB ondernemers voor innovatie, bedrijfsontwikkeling en strategisch HR

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Innovatie, bedrijfsontwikkeling en strategisch HR van Friese MKB-ondernemers
Publicatiedatum: 3 februari 2020
Sluitingsdatum: 31 december 2020 23:59

De subsidieregeling heeft als doel om innovatie, bedrijfsontwikkeling en/of strategisch HR te stimuleren bij MKB ondernemers in provincie Fryslân. Door de regeling kunt u als ondernemer financiële ondersteuning krijgen bij het geven van een impuls aan uw bedrijf. De provincie probeert door deze regeling bij te dragen aan het Friese mkb, onder andere voor actuele ondernemersthema’s, zoals het vergroten van de circulaire economie, digitalisering, vitaliteit van werknemers en de het inspelen op krapte op de arbeidsmarkt.  

De subsidiabele kosten betreffen activiteiten gericht op het opdoen van kennis of verbeteren van vaardigheden, zoals het opstellen van een financieringsplan, optimalisatieplan, bedrijfsplan, innovatieadvies, strategisch HR beleidsplan of deskundigheidsbevordering bij medewerkers met HR taken. Ook kan de subsidie vanaf het jaar 2020 aangevraagd worden voor Minimasters. Bij Minimasters wordt in meerdere sessies ingegaan op het ondernemen in de samenleving van nu. Het doel hiervan is dat ondernemers up-to-date blijven en kansen ontdekken voor de onderneming.

Voorwaarden:
·       Het project richt zich op innovatie, bedrijfsontwikkeling of strategische HR
·       De onafhankelijke deskundige kan op grond van zijn opleiding en ervaring het project uitvoeren
·       Er zijn nog geen contracten aangegaan vóór het indienen van de subsidieaanvraag
·       Het project wordt binnen 6 maanden na toezegging van de subsidie afgerond

De maximale subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, met een subsidiebedrag per aangevraagde activiteit van minimaal € 500,- en maximaal € 2500,-.

Bent u een onderneming in Friesland en bezig met innovatie, bedrijfsontwikkeling en/of strategisch HR binnen uw bedrijf? Dan helpen wij u graag deze subsidie succesvol aan te vragen. Bekijk de gehele regeling op SNN of ga met ons in gesprek.

Interessante subsidies

Overheden, investeerders en fondsen zijn continu op zoek naar partners en projecten die Nederland duurzamer, innovatiever, socialer, veiliger en toekomstbestendig maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste subsidiemogelijkheden uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons gedreven team.


Romy Akkerman

Aanpakker. Bewijst dat beleid en creativiteit wél samengaan. Wil altijd meer weten en helpt hierdoor mensen meer dan zij vooraf gedacht hadden.

Meer weten? 050 211 5352 romy@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: R&D-samenwerkingsprojecten

R&D-samenwerkingsprojecten

Lees meer
Sluit: 10 september 2020 Innovatie