Bel een adviseur 050 211 5352

Gezocht: kandidaten voor werkplekaanpassingen voor duurzaam inclusieve werkgelegenheid

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Werkplekaanpassingen voor duurzaam inclusieve werkgelegenheid
Publicatiedatum: 1 maart 2020
Sluitingsdatum: 31 december 2020 18:00

Het kabinet zet in op het vergroten van de arbeidsmarktkansen voor mensen met een beperking, zodat ze makkelijker aan het werk komen én blijven. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat het voor werkgevers simpeler moet worden om mensen met een beperking in dienst te nemen en te houden. Daarom is er 8 miljoen euro beschikbaar voor de pilot generieke werkvoorziening. Werkgevers kunnen via deze pilot een aanvraag indienen voor de aanpassing van één of meerdere werkplekken binnen hun bedrijf.

De 8 miljoen euro is vrijgemaakt binnen het re-integratiebudget op de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. UWV kan dit bedrag besteden in 2020. 

Met de generieke werkgeversvoorziening wordt voor werkgevers mogelijk voor meerdere werknemers een eenmalige aanvraag te doen voor een werkplekaanpassing bij UWV. Dit betekent voor werkgevers die duurzaam inclusieve werkgelegenheid willen bieden een vermindering van administratieve lasten.

Om de subsidie te kunnen krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld:

  • De voorziening is een noodzakelijke aanpassing en inrichting van de werkplek of het bedrijf.
  • In de 3 jaar van de proef moet er minimaal 1 werknemer in dienst zijn voor wie de voorziening een noodzakelijke aanpassing is.
  • Deze werknemer heeft of krijgt een dienstverband voor ten minste 6 maanden.
  • Bij uw werknemer(s) heeft UWV een arbeidsbeperking vastgesteld.
  • De werknemer heeft de voorziening nodig om te kunnen werken.
  • Het mag niet om een WSW-dienstverband gaan.

Doordat u de voorziening voor meerdere werknemers kunt aanvragen, kunt u subsidie krijgen voor een duurdere, meer vernieuwende voorziening. Dit betekent dat de voorziening minimaal € 22.689 moet kosten. En maximaal € 1.000.000. Deze bedragen zijn inclusief btw.

Bent u een werkgever en wilt u subsidie ontvangen voor werkplekaanpassingen? Dan helpen wij u graag deze subsidie succesvol aan te vragen. Bekijk de gehele regeling op UWV of ga met ons in gesprek.

Interessante subsidies

Overheden, investeerders en fondsen zijn continu op zoek naar partners en projecten die Nederland duurzamer, innovatiever, socialer, veiliger en toekomstbestendig maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste subsidiemogelijkheden uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons gedreven team.


Romy Akkerman

Aanpakker. Bewijst dat beleid en creativiteit wél samengaan. Wil altijd meer weten en helpt hierdoor mensen meer dan zij vooraf gedacht hadden.

Meer weten? 050 211 5352 romy@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: R&D-samenwerkingsprojecten

R&D-samenwerkingsprojecten

Lees meer
Sluit: 10 september 2020 Innovatie