Bel een adviseur 050 211 5352

Gezocht: innovatieve projecten voor natuur-, milieu- en klimaatbeleid

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Innovatieve projecten voor natuur-, milieu- en klimaatbeleid
Publicatiedatum: 2 april 2020
Sluitingsdatum: 1 februari 2021 12:00

LIFE is een subsidieprogramma van de Europese Unie. Doel is om innovatieve projecten te ondersteunen die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid. Ze moeten het beleid verder ontwikkelen of in de praktijk brengen. Elke organisatie in de EU kan meedoen. Van grote en kleine bedrijven tot overheden en non-gouvernementele organisaties (ngo’s).

Vanaf 2 april 2020 kunt u LIFE aanvragen. Partijen kunnen een projectvoorstel indienen. Dat kan individueel of in samenwerking met andere partijen in Nederland of binnen de EU.

Heeft u projectideeën rond bijvoorbeeld circulaire economie, hulpbronnengebruik, biodiversiteit of communicatie rond milieubeleid? Als bedrijf werkt u aan een interessante businesscase waar vertrouwelijk mee omgegaan zal worden. Als overheid heeft u kans om milieuplannen gefinancierd te krijgen.

Voor het subprogramma Milieu kunt u projectideeën indienen voor 3 onderdelen:

  • milieu en efficiënt hulpbronnengebruik: u heeft een projectidee om een innovatie te ontwikkelen, testen of te demonstreren. Daarbij richt u zich bijvoorbeeld op een groene en circulaire economie. Maar het kan ook gaan om water, zee, lucht en emissies, milieu en gezondheid.
  • natuur en biodiversiteit: u wilt Natura 2000-gebieden of andere natuur in Europa beschermen en verbeteren. Ook hiervoor ontwikkelt, test of demonstreert u oplossingen voor een versteviging van beleid en wetgeving.
  • informatie en bestuur: u richt zich op bewustwording van het milieu. U ondersteunt de communicatie, verspreiding van informatie, stimuleert handhaving, naleving en beter bestuur. Daarnaast zoekt u samenwerking en betrokkenheid van andere belanghebbenden.

 Voorwaarden

Voor het subprogramma Milieu schrijft u eerst een projectvoorstel. En op uitnodiging schrijft u daarna een full proposal. Op welke punten kwamen voorgangers die ondersteuning vroegen van het LIFE-programma tekort? Voorkom dat u in bekende valkuilen trapt en leer van de belangrijkste evaluatie- en aandachtspunten. Lees de aandachtspunten.

Heeft u projectideeën rond bijvoorbeeld circulaire economie, hulpbronnengebruik, biodiversiteit of communicatie rond milieubeleid? Dan helpen wij u graag deze subsidie succesvol aan te vragen. Bekijk de gehele regeling op RVO of ga met ons in gesprek.

Interessante subsidies

Overheden, investeerders en fondsen zijn continu op zoek naar partners en projecten die Nederland duurzamer, innovatiever, socialer, veiliger en toekomstbestendig maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste subsidiemogelijkheden uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons gedreven team.


Romy Akkerman

Aanpakker. Bewijst dat beleid en creativiteit wél samengaan. Wil altijd meer weten en helpt hierdoor mensen meer dan zij vooraf gedacht hadden.

Meer weten? 050 211 5352 romy@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: R&D-samenwerkingsprojecten

R&D-samenwerkingsprojecten

Lees meer
Sluit: 10 september 2020 Innovatie