Bel een adviseur 050 211 5352

Gezocht: haalbaarheidsprojecten bij het midden- en kleinbedrijf binnen de topsectoren

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Haalbaarheidsprojecten bij het midden- en kleinbedrijf binnen de topsectoren
Publicatiedatum: 13 februari 2020
Sluitingsdatum: 10 september 2020 23:59

De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat projecten van het mkb beter aansluiten bij de innovatie-agenda’s van de topsectoren

  • Agri&Food
  • Chemie (en Biobased)
  • Creatieve Industrie
  • Energie
  • High Tech Systemen & Materialen (HTSM) en ICT
  • Life Sciences & Health (LSH)
  • Logistiek & Transport
  • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U)
  • Water & Maritiem

De MIT bestaat uit kennisvouchers (voor het stellen van kennisvragen aan kennisinstellingen), haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingen.

Haalbaarheidsprojecten

Bij een haalbaarheidsproject breng je technische en economische risico's in kaart van een voorgenomen innovatieproject. Zoals bijvoorbeeld een literatuuronderzoek, marktverkenning of industrieel onderzoek. Industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling zijn werkzaamheden gericht op het verkrijgen van kennis bij ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of diensten.

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die passen binnen de Innovatieprogramma’s topsectoren. Voor subsidie komt in aanmerking een haalbaarheidsproject ten behoeve van een mkb-onderneming. De subsidie bedraagt maximaal €20.000,-. De toekenning van de subsidie gebeurt op volgorde van binnenkomst.

Wees op tijd met het aanvragen van de haalbaarheidsprojecten. Deze subsidiepot is populair en vaak de dag van de openstelling al overvraagd.  De dag van openstelling is 7 april 2020 om 9:00.   

Bent u een mkb’er en wilt u een subsidie aanvragen voor innovatieve projecten binnen de topsectoren? Dan helpen wij u graag deze subsidie succesvol aan te vragen. Bekijk de gehele regeling op RVO of ga met ons in gesprek.

Interessante subsidies

Overheden, investeerders en fondsen zijn continu op zoek naar partners en projecten die Nederland duurzamer, innovatiever, socialer, veiliger en toekomstbestendig maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste subsidiemogelijkheden uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons gedreven team.


Romy Akkerman

Aanpakker. Bewijst dat beleid en creativiteit wél samengaan. Wil altijd meer weten en helpt hierdoor mensen meer dan zij vooraf gedacht hadden.

Meer weten? 050 211 5352 romy@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: R&D-samenwerkingsprojecten

R&D-samenwerkingsprojecten

Lees meer
Sluit: 10 september 2020 Innovatie