Bel een adviseur 050 211 5352

Gezocht: Energie- en klimaatinnovaties

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Energie- en klimaatinnovaties
Publicatiedatum: 15 januari 2020
Sluitingsdatum: 7 januari 2021 17:00

Het Klimaatakkoord heeft een centraal doel: het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 met ten minste 49 procent ten opzichte van 1990. Doel van de DEI+ is het ondersteunen van pilot- en demonstratieprojecten die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissies in 2030. Dit omvat ook de flexibilisering van het elektriciteitssysteem en een optimale benutting van het energielandschap (ruimte). Voor Nederland nieuwe (toepassingen van) apparaten, systemen of technieken, die CO2-reduceren, worden door het bedrijfsleven in de praktijk toegepast.

Binnen de regeling kunt u subsidie aanvragen voor pilotprojecten en demonstratieprojecten. In een pilotproject kunt u een nieuwe technologie testen en verbeteren in een proefopstelling die representatief is voor de praktijk. In een demonstratieproject investeert u in een productie-installatie die ook na afloop van het subsidieproject in gebruik blijft. 

De volgende thema’s komen in 2020 aanmerking voor financiering:

  • Energie-efficiëntie
  • Hernieuwbare energie (inclusief flexibilisering van het elektriciteitssysteem waaronder waterstof en ruimtelijke inpassing)
  • Lokale infrastructuur
  • Circulaire economie
  • CC(U)S (Carbon Capture, Utilisation and Storage)
  • Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector
  • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen.

Wie kunnen subsidie aanvragen? 

• Een individuele onderneming die voor eigen rekening en risico een project uitvoert, of 

• een deelnemer in een samenwerkingsverband dat minimaal 1 onderneming bevat. 

• Provincies en gemeentes mogen meedoen in projecten, maar kunnen zelf geen subsidie ontvangen.

Het subsidiepercentage ligt gemiddeld tussen de 25 en 30% van de projectkosten voor ondernemingen met een maximaal subsidiebedrag van 15 miljoen euro per project. Het beschikbare subsidiebudget voor 2020 bedraagt ruim 86 miljoen euro.

Wilt u minder energie gaan verbruiken in uw productieproces? Of heeft u een innovatieve techniek waarmee CO2-emissiereductie wordt gerealiseerd? Dan helpen wij u graag deze subsidie succesvol aan te vragen. Bekijk de gehele regeling op RVO of ga met ons in gesprek.

Interessante subsidies

Overheden, investeerders en fondsen zijn continu op zoek naar partners en projecten die Nederland duurzamer, innovatiever, socialer, veiliger en toekomstbestendig maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste subsidiemogelijkheden uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons gedreven team.


Romy Akkerman

Aanpakker. Bewijst dat beleid en creativiteit wél samengaan. Wil altijd meer weten en helpt hierdoor mensen meer dan zij vooraf gedacht hadden.

Meer weten? 050 211 5352 romy@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: R&D-samenwerkingsprojecten

R&D-samenwerkingsprojecten

Lees meer
Sluit: 10 september 2020 Innovatie