Bel een adviseur 050 211 5352

Gezocht: culturele projecten gericht op bewoners en eenzaamheid

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Culturele projecten gericht op bewoners en eenzaamheid
Publicatiedatum: 19 september 2019
Sluitingsdatum: 19 oktober 2019 17:00

In het kader van het landelijke actieprogramma Een tegen eenzaamheid heeft LF2028 i.s.m. de Gemeente Leeuwarden een eenmalig budget van €51.000,- beschikbaar gesteld voor het realiseren van een aantal culturele projecten rondom het thema eenzaamheid. LF2028 is bedoeld om de energie en de impact van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad (LF2018) met mienskip als thema te behouden. 

LF2028 en de gemeente Leeuwarden zoeken via deze open call “Over de drempel” initiatiefnemers voor culturele projecten rondom eenzaamheid. Cultuurmakers of maatschappelijke initiatieven kunnen een aanvraag indienen voor een grote aanvraag van maximaal €12.000,- en een kleinere aanvraag van maximaal €5.000,- . Zowel een rechtspersoon als een natuurlijk persoon kan penvoerder zijn. Het project moet in 2020 gerealiseerd worden. 

Bent u cultuurmaker of heeft u een maatschappelijk initiatief gericht op eenzaamheid? Dan helpen wij u graag deze open call succesvol aan te vragen. Bekijk de gehele open call op de website van de gemeente Leeuwarden of ga met ons in gesprek.

Interessante subsidies

Overheden, investeerders en fondsen zijn continu op zoek naar partners en projecten die Nederland duurzamer, innovatiever, socialer, veiliger en toekomstbestendig maken. Wij speuren door de stapel en pikken er de mooiste subsidiemogelijkheden uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons gedreven team.


Romy Akkerman

Aanpakker. Bewijst dat beleid en creativiteit wél samengaan. Wil altijd meer weten en helpt hierdoor mensen meer dan zij vooraf gedacht hadden.

Meer weten? 050 211 5352 romy@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: R&D-samenwerkingsprojecten

R&D-samenwerkingsprojecten

Lees meer
Sluit: 10 september 2020 Innovatie