Bel een adviseur 050 211 5352

Gezocht: Culturele projecten en evenementen

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Culturele projecten en evenementen
Publicatiedatum: 30 mei 2013
Sluitingsdatum: 1 mei 2020 18:00

De subsidie ‘Culturele projecten en evenementen’ is bedoeld om het profiel van Leiden als 'stad van kennis & cultuur' te versterken. De subsidie is voor tijdelijke en kortlopende activiteiten die primair een cultureel doel beogen, zoals o.a. tentoonstellingen, festivals, theater- en muziekproducties, projecten op het gebied van beeldende kunst, theater, muziek, dans, literatuur, vormgeving en architectuur. 

Aanvragen kunnen worden ingediend door diegenen die zich bezighouden met het primaire (scheppende) proces om tot een product in een van de kunstdisciplines te komen. Het betreffen originele producties die in Leiden gemaakt worden of betrekking op Leiden hebben. Onder makers vallen in ieder geval beeldend kunstenaars, theatermakers, muziekmakers, filmers en schrijvers.

Voor aanvragen gelden de volgende indieningstermijnen:

  • uiterlijk 1 november voor projecten en evenementen die plaatsvinden in de periode januari t/m augustus;
  • uiterlijk 1 mei voor projecten en evenementen die plaatsvinden in de periode juli t/m december.

Een subsidie bedraagt ten hoogste 100% van de subsidiabele kosten tot maximaal het tekort op de begroting. Het maximaal te verstrekken bedrag bedraagt € 10.000,-;

Heeft u een cultureel project of evenement dat bijdraagt aan het culturele klimaat in Leiden? Dan helpen wij u graag deze subsidie succesvol aan te vragen. Bekijk de gehele regeling op gemeente Leiden of ga met ons in gesprek.

Interessante subsidies

Overheden, investeerders en fondsen zijn continu op zoek naar partners en projecten die Nederland duurzamer, innovatiever, socialer, veiliger en toekomstbestendig maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste subsidiemogelijkheden uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons gedreven team.

Romy Akkerman

Aanpakker. Bewijst dat beleid en creativiteit wél samengaan. Wil altijd meer weten en helpt hierdoor mensen meer dan zij vooraf gedacht hadden.

Meer weten? 050 211 5352 romy@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: R&D-samenwerkingsprojecten

R&D-samenwerkingsprojecten

Lees meer
Sluit: 10 september 2020 Innovatie