Bel een adviseur 050 211 5352

Gezocht: culturele instellingen met podiumfunctie

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Culturele instellingen met een podiumfunctie
Publicatiedatum: 6 mei 2019
Sluitingsdatum: 1 november 2019 18:00

Met de subsidieregeling MeeMaakPodia stimuleert het Fonds instellingen met een podiumfunctie om zich verder te ontwikkelen als MeeMaakPodium en het eigenaarschap hiervan met hun omgeving te delen. Denk hierbij aan bewoners, verenigingen, initiatieven uit de buurt, niet-professionele cultuurmakers, andere (culturele) instellingen, het publiek en ook binnen de eigen muren de medewerkers van de MeeMaakPodia. Het Fonds hanteert de term podia omdat het gaat om fysieke locaties in een gemeente waar gedurende het jaar getoond en gepresenteerd wordt. Hierbij wordt gedacht aan theaters, musea en bibliotheken. 

Het Fonds richt zich met deze regeling op culturele instellingen die een podiumfunctie bekleden op het gebied van kunst, cultuur of erfgoed. Uitgangspunt daarbij is dat zij al ervaring hebben op het vlak van meemaken met en door niet-professionele cultuurmakers; specifiek op het vlak van nieuwe en inclusieve organisatievormen, programmering en/of communityvorming. En dat zij deze praktijk verder willen verdiepen, verbreden en uiteindelijk verankeren in het eigen DNA.

Je kunt subsidie aanvragen om nieuwe activiteiten te ontwikkelen binnen een eerder door jullie gerealiseerd programma. Of voor een nieuwe stap binnen een reeds ingezette koers. 

Het budget voor de ronde 2019 is € 1.000.000,-. Per project kun je minimaal € 50.000 en maximaal € 100.000 aanvragen. Als je subsidie ontvangt moet je minimaal hetzelfde bedrag bijdragen. Dit kan uit eigen middelen of door bijdragen van andere financiers.

Bent u een culturele instelling met een podiumfunctie en betrekt u actief niet-professionele cultuurmakers bij uw organisatie? Dan helpen wij u graag deze subsidie succesvol aan te vragen. Bekijk de gehele regeling op Fonds voor Cultuurparticipatie of ga met ons in gesprek.

Interessante subsidies

Overheden, investeerders en fondsen zijn continu op zoek naar partners en projecten die Nederland duurzamer, innovatiever, socialer, veiliger en toekomstbestendig maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste subsidiemogelijkheden uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons gedreven team.


Romy Akkerman

Aanpakker. Bewijst dat beleid en creativiteit wél samengaan. Wil altijd meer weten en helpt hierdoor mensen meer dan zij vooraf gedacht hadden.

Meer weten? 050 211 5352 romy@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: R&D-samenwerkingsprojecten

R&D-samenwerkingsprojecten

Lees meer
Sluit: 10 september 2020 Innovatie