Bel een adviseur 050 211 5352

Werken op Hoogte Academy

Welke regeling is beschikbaar?

Mensen zijn de motor van je bedrijf. Helaas is er in het MKB niet altijd het budget om te investeren in scholing en ontwikkeling van personeel. Met de subsidiemodule beleidsexperiment menselijk kapitaal (MKB!dee) biedt de overheid daarin een tegemoetkoming. Via deze regeling kunnen MKB’ers subsidie aanvragen voor scholing en ontwikkeling van huidig en toekomstig werkenden. 

Wie vroeg de subsidie aan?

Rope Access Noord, Stark Learning en TCNN zijn samen de Werken op Hoogte Academy gestart, waarin medewerkers via verschillende modules kennismaken met het werken op grote hoogtes. Via virtual reality ontdekken ze laagdrempelig of het werk iets voor ze is, en leren ze de risico’s en veiligheidsmaatregelen in het vak. Ze benaderden ons om een kwaliteitsslag te maken in hun aanvraag. Want in hoeverre matcht het project met deze specifieke regeling? Zijn de teksten overzichtelijk en overtuigend? En hoe eerlijk zijn ze over de sterke en zwakke punten van de academie? 

Zo kwamen we tot de beste aanvraag

De aanvraag gaat om meer dan een goed idee. Wij vroegen door naar concrete doelstellingen, behaalde resultaten en zowel de wetenschap als de markt achter het concept. Welk probleem lost de Werken op hoogte Academy op? En hoe zijn de modules in te zetten over de gehele sector? Door een kritische review kwamen we tot de feitelijke onderbouwingen die nodig waren voor de juiste dosis overtuigingskracht. Met een kleine twee ton subsidie als gevolg!


Romy Akkerman

Aanpakker. Bewijst dat beleid en creativiteit wél samengaan. Wil altijd meer weten en helpt hierdoor mensen meer dan zij vooraf gedacht hadden.

Meer weten? 050 211 5352 romy@corusadvies.nl