Bel een adviseur 050 211 5352

Sociaal ondernemen in de regio

Welke financiering is beschikbaar?

Regio Groningen-Assen is een vrijwillig samenwerkingsverband dat sinds 1996 investeert in het versterken van de economie en de gebiedskwaliteit. Om de komende jaren gericht te kunnen investeren in projecten die vanuit de samenleving breed gedragen worden, een duidelijke meerwaarde hebben voor de Regio en een sterk innovatief karakter kennen is in de actualisatie Regiovisie de regeling Regionale Projecten en Innovatieve Projecten geïntroduceerd. Tot en met 2020 is hiervoor in totaal een budget van € 9,5 miljoen beschikbaar. De Regio wil hiermee goede ideeën een stap verder brengen zodat het gebied nog mooier, sterker en krachtiger wordt.   

Wie vroeg de subsidie aan?

De initiatiefnemers van Vereniging Impact Noord willen een onafhankelijk platform bouwen dat sociaal ondernemerschap in Noord-Nederland aanjaagt en versterkt. Vereniging Impact Noord wil de zichtbaarheid, verbindingen en kennis en expertise van sociale ondernemingen vergroten. Met de subsidie willen zij een community, een website, een online campagne en een jaarprogramma faciliteren.

Zo kwamen we tot de beste aanvraag

Wat zijn de speerpunten van de regio? En hoe sluit Vereniging Impact Noord hierop aan? We brachten structuur aan in de doelen, sneden de aanvraag toe op de beoordelingscriteria en ondersteunden bij de pitch voor de adviescommissie. Het resultaat was een subsidie van bijna 40.000 euro.    

Romy Akkerman

Aanpakker. Bewijst dat beleid en creativiteit wél samengaan. Wil altijd meer weten en helpt hierdoor mensen meer dan zij vooraf gedacht hadden.

Meer weten? 050 211 5352 romy@corusadvies.nl