Bel een adviseur 050 211 5352

Opvang ongedocumenteerden

Welke financiering is beschikbaar?

Om humanitaire redenen wil de gemeente Amsterdam vijfhonderd ongedocumenteerden 24-uurs opvang bieden. Om dit in goede banen te leiden en de ongedocumenteerden toekomstperspectief te bieden, verleent de gemeente subsidie aan partijen die dit faciliteren. Hierbij is subsidie beschikbaar voor casemanagement en begeleiding, maar ook voor een partij die de regierol op zich neemt.  

Wie vroeg de subsidie aan?

Deze landelijke organisatie ondersteunt vluchtelingen in Nederland, van binnenkomst tot en met de integratie in de samenleving. Na eerdere goede ervaringen met gewonnen aanbestedingen kwam de organisatie ditmaal naar ons toe om subsidie aan te vragen. Want een professionele blik van buiten helpt bij het ontdekken, ordenen en verwoorden van de eigen sterkte punten. 

Zo kwamen we tot de beste aanvraag

Wat is de visie van de vluchtelingenorganisatie? Wij vroegen door op de aanwezige kennis en expertise en waren kritisch op de onderdelen die meer onderbouwing nodig hadden. Met welke partijen kan de dienstverlening nog verder worden verstevigd? In strategische sessies kwamen we tot een plan van aanpak en richtten we hun regierol effectief in. Dit resulteerde in een subsidietoekenning! 

Romy Akkerman

Aanpakker. Bewijst dat beleid en creativiteit wél samengaan. Wil altijd meer weten en helpt hierdoor mensen meer dan zij vooraf gedacht hadden.

Meer weten? 050 211 5352 romy@corusadvies.nl