Bel een adviseur 050 211 5352

Ontwikkeling ondernemers

Welke regeling is beschikbaar?

Met de Groningse Ondernemersregeling wil de provincie Groningen het bedrijfsleven stimuleren. Daarom stelde ze in 2016 zes miljoen euro beschikbaar om startende bedrijven en werknemers te ondersteunen met kennis en kunde van ervaren medewerkers en adviseurs. De Provincie is hiervoor op zoek naar organisaties die opleidingsprogramma’s aanbieden voor ondernemers. Deze ondernemers kunnen door de Voucherregeling de helft van de kosten vergoed krijgen als zij deelnemen aan een door de Provincie geaccrediteerd programma. 

Wie vroeg de accreditering aan?

Windkracht 5 is een start-up programma waarin sociaal ondernemers een half jaar begeleiding ontvangen om hun verdienmodel, bedrijfsvoering en marketing te ontwikkelen. Vanuit ‘impact first’ helpt Windkracht 5 organisaties niet alleen met maatschappelijk verantwoord, maar vooral maatschappelijk verbeterend ondernemen. 

Zo kwamen we tot de beste aanvraag

Omdat het hier ging om een nieuw initiatief, was de informatie niet kant en klaar voorhanden. Aan ons de taak om informatie op te halen bij alle betrokkenen. Door die te analyseren en te structureren kwamen we tot een projectplan inclusief trackrecord, onderbouwing van de marktbehoefte en financieel plan. De accreditering werd toegekend, en nu begeleidt Windkracht 5 elk half jaar acht tot tien ondernemers in hun weg naar een volwaardige sociale onderneming.


Romy Akkerman

Aanpakker. Bewijst dat beleid en creativiteit wél samengaan. Wil altijd meer weten en helpt hierdoor mensen meer dan zij vooraf gedacht hadden.

Meer weten? 050 211 5352 romy@corusadvies.nl